Какво е GfK Потребителски Панел?

GfK Потребителски Панел е  изследване, даващо информация за  покупките на домакинствата в много държави. В България, GfK е единствената компания, която използва тази методологията за набавяне на информация за покупките на домакинствата за консумация вкъщи. Изследването включва повече от 100 000 домакинства в Европа, които изпращат информация посредством смарт телефони, скенери или дневници  информация за потребителските стоки закупени и консумирани всеки ден в дома. Компанията анализира над 90 продуктови категории  в много европейски държави. Провеждаме същото изследване по една и съща методология и едни и същи високи стандарти на качество, което ни дава възможност да правим продължителни и точни сравнения между различните държави.

Как да се регистрирам?

Участващите домакинствата  се подбират по определени социални и демографски характеристики, като: местожителство, големина на домакинството и възраст на главата на домакинството и др. Можете да получите допълнителна информация като се обадите на безплатната ни зелена линия: 0800 142 42 или като попълните формата за контакт.
История на Потребителски Панел в България

  1. Началото е поставено през 1998 г с национално - представително изследване сред 1000 домакинства
  2. През 2003 г. броя домакинства се увеличава до 1,650   които са представителни за страната по социални и демографски признаци. 
  3. През 2008 г. домакинствата в Потребителски Панел  нарастват на  2,100. 
  4. От 2011 година до днес Потребителски Панел в България сътрудничи с  2,500 национално представителни домакинства. 
  5. Методологията на пазарното проучване се базира на ежедневна регистрация на всички потребителски стоки за домашна консумация. Проучването покрива около 400 категории сред които храна, напитки, продукти за лична хигиена, почистващи, храна за домашни любимци и др.