Informace o Panelu

Jedná se o reprezentativní speciálně vybraný vzorek spolupracujících domácností z celé republiky. Nelze totiž uskutečnit dotazování ve všech domácnostech (v ČR je jich celkem přes 4 miliony). Výzkum však našel cestu, jak souhrn všech domácností zmenšit a přitom dostát oprávněným informačním požadavkům. Každý z členů Panelu je tak zástupcem celé skupiny jemu podobných domácností. 

Pomocí moderních statistických metod lze z postojů těchto speciálně vybraných domácností činit závěry o postojích všech domácností v celé České republice. 

Naším úkolem je dlouhodobé sledování nákupů vybraných druhů zboží, na jehož základě dochází k analýze spotřebitelského chování českých domácností. Náš výzkum probíhá nepřetržitě již 25 let. Spolupráce domácností spočívá v evidování nákupů potravin (včetně masa, uzenin, pečiva, zeleniny a ovoce), potravinových doplňků a léků, nápojů, drogerie, kosmetiky a tisku. 

Tento průzkum je realizován téměř ve všech státech Evropy, námi sbírané informace jsou zahrnuty do celoevropských dat. 

Co nabízíme? 

  1. Účastnit se mezinárodního průzkumu.
  2. Podílet se s námi na velice důležitém a zajímavém sledování nákupního chování.
  3. Ovlivňovat rozhodování významných firem a institucí tak, aby jejich nabídka výrobků a služeb lépe odpovídala Vašim přáním a potřebám.
  4. Za každou aktivitu dostáváte body, které jsou připisovány na bodové konto. Body si pak můžete vyměnit za hodnotnou prémii, kterou si vyberete z našeho katalogu odměn.

Rádi bychom poznamenali, že domácnostem z naší spolupráce samozřejmě nevznikají žádné výdaje.