Bonus sistem

Kao što znate, instaliranjem SmartScan aplikacije dobijate mogućnost praćenja svojih mjesečnih troškova na robu široke potrošnje. Koristeći našu aplikaciju, imat ćete uvid u to koliko ste novca potrošli, u kojim trgovačkim lancima ste kupovali i koliko puta tijekom jednog mjeseca ste odlazili u kupovinu, kao i da usporedite spomenute parametre u posljednjih 14 mjeseci. Ti isti podaci se dalje koriste za analizu potrošnje kućanstava u Hrvatskoj. GfK ni na koji način neće tražiti od Vas da mijenjate Vaše kupovne navike (neće utjecati na to koliko kupujete, što, kada, gdje...). Svrha Panel istraživanja je da objektivno sagleda ponašanje potrošača u Hrvatskoj, a ne da utječe na formiranje tržišta. Ipak, kao znak zahvalnosti što koristite SmartScan aplikaciju, GfK će Vam redovito dodjeljivati određeni broj bodova koje možete zamijeniti za poklon iz našeg bonus kataloga.