Panelinformasjon

Viktig informasjon: SmartScan panelet lukker ned - Januar 2020

Etter mange år med SmartScan panelet, så har vi på grunn av endringer i GfK besluttet oss for å lukke panelet ned fra 2020. Dette betyr, at du ikke lenger skal scanne og registrere dine dagligvare-innkjøp.

Vi har satt stor pris på den tid og energi du har brukt på å levere data over dine innkjøp til oss.

Premiebestilling: I slutten av januar vil du på denne siden(https://ecpo-no.gfk.com/) kunne se din endelige poengsaldo i GfK. Du har til d. 29/3-2020 til å bestille premier for dine poeng. Du kan bestille premier hele tiden og vi behandler disse bestillinger løpende.

Takk for at du har deltatt i SmartScan

Image

GfK SmartScan

GfK SmartScan er et program utviklet av GfK for innsamling av innkjøpsdata fra forbrukere.

Ved å installere SmartScan er du med på å påvirke trendene i markedet i dagligvarehandelen i Norge.

Les mer
Image

Hva gjør vi med dine innkjøpsdata?

Når du melder deg på vårt panel må du fylle ut det vi kaller "Bakgrunnsdata". Vi ønsker for eksempel å vite hvor mange mennesker husholdningen består av, alder, hvor du bor, kjøpevaner, etc. Informasjonen hjelper våre analytikere å se et mønster i det norske folks kjøpsvaner. Husholdningene i vårt panel er et Norge i miniatyr. Ved å i tillegg få tilgang til dine innkjøpsdata lager vi analyser som hjelper produsenten, butikken og til slutt forbrukeren (dvs, deg) å sikre at de mest etterspurte varene finnes i butikkene. Vi håper at denne beskrivelsen gjør det litt lettere å forstå hva vi gjør med all innkjøpsinformasjonen, og hvorfor din jobb er så viktig.