POLITIKA PRIVATNOSTI

GfK Panel domaćinstava istražuje kupovno ponašanje potrošača i svojim klijentima stavlja na raspolaganje agregirane statističke analize. Tako dobijeni podaci se koriste za pružanje usluga istraživanja tržišta i u potpunosti se čine anonimnim u slučaju njihovog prosleđivanja trećim licima. 

Podaci prikupljeni ovim upitnikom su nam potrebni isključivo radi pravilne statističke raspodele uzorka za potrebe GfK istraživanja Panel domaćinstava - SmartScan. 

GfK preduzima sve neophodne organizacione i tehničke mere kako bi zaštitio Vaše podatke. Zaštita ličnih podataka učesnika GfK Panel domaćinstava istraživanja, kao i korisnika SmartScan aplikacije, obuhvata tehničke, fizičke i administrativne mere bezbednosti. Prikupljeni podaci se prenose u kodiranom obliku preko obezbeđenih veza. 

Podaci prikupljeni ovim upitnikom se memorišu na serverima GfK ili eksternih hosting davalaca usluga u Nemačkoj. Pristup prikupljenim podacima imaju GfK preduzeća u Evropskoj Uniji i eksterni hosting davaoci usluga u okviru postojećih obaveza čuvanja tajne ukoliko je to neophodno radi vršenja njihovih aktivnosti.

GfK garantuje svim licima čije podatke obrađuje, sva prava o zaštiti podataka propisana regulativom Evropske Unije, kao i propisima zemlje u kojoj se vrši obrada podataka.

U slučaju izmena izjave o saglasnosti u vezi sa zaštitom podataka o tome ćemo Vas obavestiti. Tako da ćete uvek znati koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim uslovima ih eventualno prosleđujemo. Ukoliko želimo da prikupljamo druge vrste informacija ili da ih koristimo na drugačiji način prethodno ćemo tražiti Vašu saglasnost.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na: 

0800 151 151 (poziv je besplatan)

panel.domacinstava@gfk.com