[Translate to Slovak:] [Keep track of your expenses with XXX

Placeholder

Install

the XXX app

Placeholder

Scan

the groceries you shop

Placeholder

Influence

the market and shape the future

Image

GfK SmartScan

GfK SmartScan er et program utviklet av GfK for innsamling av innkjøpsdata fra forbrukere.

Ved å installere SmartScan er du med på å påvirke trendene i markedet i dagligvarehandelen i Norge.

Les mer
Image

Hva gjør vi med dine innkjøpsdata?

Når du melder deg på vårt panel må du fylle ut det vi kaller "Bakgrunnsdata". Vi ønsker for eksempel å vite hvor mange mennesker husholdningen består av, alder, hvor du bor, kjøpevaner, etc. Informasjonen hjelper våre analytikere å se et mønster i det norske folks kjøpsvaner. Husholdningene i vårt panel er et Norge i miniatyr. Ved å i tillegg få tilgang til dine innkjøpsdata lager vi analyser som hjelper produsenten, butikken og til slutt forbrukeren (dvs, deg) å sikre at de mest etterspurte varene finnes i butikkene. Vi håper at denne beskrivelsen gjør det litt lettere å forstå hva vi gjør med all innkjøpsinformasjonen, og hvorfor din jobb er så viktig.