Подаръци

Приносът на всяко домакинство  в Потребителски Панел на GfK е от голямо значение за успеха на изследването. За да Ви се отблагодарим, ние ви предоставяме Каталог с различни и полезни стоки и уреди за всяко домакинство. Събраните точки може да обмените за артикули от нашия Каталог. 

Как получавам точки? 

  • При включване на вашето домакинство в Потребителски Панел получавате 30 точки. 
  • Попълването и актуализирането веднъж годишно на демографската информация за вашето домакинство ви носи 20 точки, ако въпросникът се попълни навреме. 
  • Ежедневното сканиране на закупените продукти за консумация в дома или отбелязване на консумирано собствено производство се награждават с 30  точки седмично. 
  • Точки се получават и когато: семейството е на ваканция (5 точки) или са имали здравословен проблем, който е изисквал болничен престой (5 точки). Важното тук е, че всяка една от тези ситуации трябва да се отбележи своевременно.
  • Ако  не е рапортувана нито една от споменатите ситуации, домакинството получава 0 точки. 
  • Доброто сътрудничество (редовно и коректно попълване и изпращане ) се възнаграждава със 100 точки на всеки 4 месеца . Седмиците, в които домакинството не отбелязва и не изпраща  информация с покупки или уважителна причина (ваканция или болничен), не се  получават  точки.
  • Препоръката на ново домакинство ви носи 100 точки, ако това домакинство участва в Потребителски Панел най-малко 3 месеца.  
  • Тъй като интересът към домакинствата от Потребителски Панел расте и вашето мнение е важно, може да ви изпращаме покани за участия в други проучвания. За вашето сътрудничество в тези изследвания ще получавате допълнителни точки.


Кога и по какъв начин можете да изберете подарък?

През годината домакинствата могат да изпратят своята заявка за подарък от Каталога с подаръци за участници. Всеки подарък се обменя срещу определен брой точки. За повече детайли, моля разгледайте нашия Каталог.  Може да заявите поръчка като изпратите мейл на: domakinski.panel@gfk.com или да се обадите на безплатната ни зелена линия  0800 142 42.