За GfK Потребителски Панел

GfK Потребителски Панел е  изследване, даващо информация за  покупките на домакинствата в много държави. В България, GfK е единствената компания, която използва тази методологията за набавяне на информация за покупките на домакинствата за консумация вкъщи. Изследването включва повече от 100 000 домакинства в Европа, които изпращат информация посредством смарт телефони, скенери или дневници  информация за потребителските стоки закупени и консумирани всеки ден в дома. Компанията анализира над 90 продуктови категории  в много европейски държави. Провеждаме същото изследване по една и съща методология и едни и същи високи стандарти на качество, което ни дава възможност да правим продължителни и точни сравнения между различните държави.