Politika privatnosti Panela, V1.01

Panel kućanstava

Sastavio:Globalni tim za Uredbu GDPR
Završno izdanje: 03. travnja 2018. godine

1 O nama

GfK Centar za istraživanje tržišta d.o.o. („GfK“, „mi“, „nas“, „naš“) odgovoran je za obradu osobnih podataka („vi“, „vaš“, „član Panela“) tijekom vašeg sudjelovanja u istraživanju Panela kućanstava („Panel“). Budući da nam je sjedište u Europskoj uniji, obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s primjenjivim Europskim zakonima o zaštiti podataka i drugim zakonskim odredbama.

2 Što su osobni podaci?

Osobni podaci su informacije koje vas izravno ili neizravno identificiraju kao pojedinca; neizravno znači da su podaci kombinirani s drugim informacijama, npr. s vašim imenom, adresom, adresom e-pošte i telefonskim brojem ili jedinstvenim identifikatorom proizvoda.

3 Korištenje osobnih podataka

Koristit ćemo vaše osobne podatke u svrhe utvrđene ispod i u skladu s vašom posebnom suglasnosti koju ste dali u Obrascu suglasnosti za Panel u kojem sudjelujete kao član. Ne prikupljamo i ne obrađujemo veću količinu niti druge vrste osobnih podataka osim onih koji su potrebni za određene svrhe. Osobne podatke koristit ćemo isključivo na način utvrđen u ovoj Politici privatnosti, osim u slučaju kada dobijemo vašu posebnu suglasnost za drugačije korištenje vaših osobnih podataka, poput obrasca suglasnosti za poseban Panel. Ako planiramo koristiti vaše osobne podatke koje obrađujemo uz vašu suglasnost za neku drugu svrhu osim one koja je utvrđena u takvom obrascu, obavijestit ćemo vas o tome unaprijed i u slučajevima kada se obrada temelji na vašoj suglasnosti, koristit ćemo vaše osobne podatke u drugu svrhu samo uz vaše dopuštenje.Registracijski podaci i izravna komunikacija
 1. Registracijski podaci i izravna komunikacija
  Za mnoge usluge prikupljamo vaše osobne podatke, poput imena, adrese, telefonskog broja i adrese e-pošte („Registracijski podaci“, u slučaju Panela to se također naziva "Matični podaci"). Koristimo vaše Registracijske/Matične podatke kako bismo vas obavijestili o našim uslugama te politikama i uvjetima. Također koristimo vaše Registracijske podatke kao i sadržaj naše komunikacije kako bismo vam odgovorili kad nas kontaktirate i u slučajevima utvrđenima u obrascu suglasnosti za Panel u kojem sudjelujete kao član Panela.

 2. Sudjelovanje u Panelu
  Osim Registracijskih/Matičnih podataka, od članova Panela prikupljamo važne informacije, uključujući osobne podatke. Npr. prikupljamo osobne podatke:

  - tijekom istraživanja provedenih na internetu, preko telefona ili osobnom komunikacijom („licem u lice“),
  - putem automatskog prikupljanja podataka korištenjem hardvera ili softvera za praćenje internetskog mjesta i mjerenje posjećenosti poput aplikacija za praćenje, dodataka pregledniku, uređaja za mjerenje TV gledanosti i posebnih internetskih routera (podaci vezani uz korištenje interneta, streaminga i društvenih mreža te drugih (internetskih) medijskih kanala, poput vaših digitalnih uređaja općenito),
  - koje nam vi aktivno pružite tijekom vašeg sudjelovanja (npr. putem aplikacija ili uređaja

  (zajednički: „Podaci iz panela“).

  Analizirat ćemo i procijeniti Podatke iz panela, spojiti Podatke Panela s Podacima drugih članova Panela, te ćemo koristiti navedene podatke za istraživanje tržišta. Za više informacija pogledajte i odgovarajuće obrasce suglasnosti određenih projekata istraživanja tržišta.

 3. Sensic.net
  sensic.net („Sensic“) platforma je za praćenje kolačića koja prikuplja informacije o korištenju oglašivačkih kontakata i medija za streaming vezano uz panele za online istraživanje tržišta koje organiziraju GfK i pružatelji usluga treće strane. Koriste se i za mjerenje na općoj populaciji koje nije vezano uz posebne panele. GfK koristi osobne podatke prikupljene ili primljene od Sensica za analizu podataka, istraživanje tržišta, istraživanje utjecaja oglašavanja i mjerenje posjećenosti. Kolačići Sensica ne služe za izravno oglašavanje članovima Panela. Za daljnje informacije o sensic.net pogledajte http://sensic.net/ i Politiku o kolačićima za Panel.

 4. Zakonske obveze i pravna zaštita
  Od nas se može tražiti da koristimo i čuvamo osobne podatke iz zakonskih razloga i radi osiguravanja zakonske usklađenosti, poput prevencije, detekcije ili istraživanja zločina, prevencije gubitka, prevare ili bilo kakve druge zlouporabe naših usluga i IT-sustava. Također možemo koristiti vaše osobne podatke za ispunjavanje zahtjeva unutarnje i vanjske revizije, za sigurnost podataka ili za zaštitu ili ostvarivanje naših prava, privatnosti, sigurnosti ili vlasništva - vlastitog ili tuđeg.

 5. Korištenje internetske stranice Panela („Portal“)
  Ova Politika privatnosti također se primjenjuje na vašu upotrebu naše internetske stranice na adresi panel.gfk.com/scan-hr/ („Portal“) kao i na online istraživanja („Istraživanja“) na koja vas možemo pozvati tijekom vašeg sudjelovanja u Panelu, sa sljedećim mehanizmima i značajkama vezanima uz privatnost.

  - Kolačići: Naš Portal i Istraživanja služe se kolačićima i drugim tehnologijama u svrhu obogaćivanja korisničkog iskustva te poboljšanja učinka internetske stranice, prilagođenosti korisniku, sigurnosti kao i u svrhu istraživanja učinkovitosti oglasa i mjerenja medija, kako je utvrđeno u Politici o kolačićima Panela.
  - Zapisničke datoteke: Na Portalu i tijekom Istraživanja prikupljamo podatke, uključujući osobne podatke, koji su općenito dostupni o vašem uređaju kada se spoji na internet. Ti podaci uključuju, ali nisu nužno ograničeni na: IP-adresu (adresa internetskog protokola), vrstu i verziju operativnog sustava i pretraživača, te gdje je to moguće, proizvođača i model uređaja, kao i datum i vrijeme svakog zahtjeva upućenog našim serverima.
  - Internetske stranice treće strane: U svrhu praktičnosti za naše posjetitelje, Portal može sadržavati linkove na internetske stranice koje nisu povezane s nama, koje mi ne kontroliramo niti njima upravljamo. Politike i postupci koje ovdje opisujemo ne primjenjuju se na te internetske stranice. Nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kakvih podataka koje su prikupile te treće strane. Predlažemo vam da izravno kontaktirate te internetske stranice za informacije o njihovim politikama privatnosti.

4 Prikupljanje osobnih podataka iz drugih izvora

Također možemo prikupljati osobne podatke vezane uz izloženost članova Panela oglasima i sadržajima određenih medija iz drugih izvora poput oglašivačkih mreža, platformi društvenih mreža i izdavača internetskih stranica i mobilnih aplikacija. Ako to učinimo, zatražit ćemo prethodnu suglasnost za prikupljanje podataka i obavijestiti ih o izvorima iz kojih prikupljamo osobne podatke o njima. Koristimo takve sekundarne podatke za obogaćivanje podataka prikupljenih od članova Panela tijekom njihovog sudjelovanja u Panelu kako bismo bolje razumjeli naše sudionike. Općenito, ako budemo prikupljali osobne podatke o vama iz drugih izvora, potrudit ćemo se da vas taj izvor prethodno obavijesti o prijenosu podataka ili ćemo vas obavijestiti mi nakon što prvi put primimo vaše osobne podatke i dati vam sve informacije koje propisuje zakon.

5 Kako dijelimo osobne podatke

Otkrit ćemo vaše osobne podatke isključivo u one svrhe i onim trećim stranama kako je opisano ispod - osim u slučaju kada ste drugdje dali vašu posebnu suglasnost za prijenose osobnih podataka na druge kategorije trećih strana, kao npr. putem Obrasca suglasnosti za određeni Panel. GfK će poduzet prikladne korake kako bi osiguralo da se vaši osobni podaci obrađuju, zaštićuju i prenose u skladu s primjenjivim zakonom.
 1. Unutar GfK Grupe
  GfK je član globalne organizacije („GfK Grupa“) koja se sastoji od nekoliko društava u Europskoj Uniji i izvan nje, a svi su prvenstveno u vlasništvu društva GfK SE u Njemačkoj. Vaši osobni podaci mogu se prenijeti na jedno ili više povezanih društava GfK Grupe, ako su potrebni za obradu i spremanje podataka, omogućavanje pristupa našim uslugama, omogućavanje korisničke podrške, donošenje odluka o poboljšanju usluge, razvoj sadržaja i za druge svrhe opisane u Poglavlju 3 ove Politike privatnosti. Osobne podatke članova Panela ne otkrivamo trećim stranama izvan GfK grupe, osim uz prethodnu izričitu suglasnost članova Panela u posebne svrhe.

 2. Vanjski pružatelji usluga
  Kada je potrebno, angažirat ćemo neka druga društva i pojedince da u naše ime obave pojedine zadatke koji doprinose našim uslugama, u okviru sporazuma o obradi podataka. Možemo, primjerice, dati osobne podatke agentima, izvođačima ili partnerima za hosting naših baza podataka i aplikacija, za usluge obrade podataka ili kako bi se vama poslale informacije koje ste zatražili ili pozivnim centrima za pružanje usluga podrške ili intervjuiranja tijekom projekata istraživanja tržišta. S vanjskim pružateljima usluga dijelit ćemo takve podatke ili ćemo ih učiniti dostupnima samo u onom opsegu koji je potreban za određenu svrhu. Vanjski pružatelji usluga ne mogu koristiti ove podatke ni u kakvu svrhu, a posebno ne u vlastite svrhe ili svrhe trećih strana.
  Vanjski pružatelji usluga GfK ugovorno su obvezni poštivati povjerljivost vaših osobnih podataka.

 3. Prijenos poslovanja
  U vezi bilo kakve reorganizacije, restrukturiranja, udruživanja, prodaje ili drugog prijenosa sredstava (zajednički: „Prijenos poslovanja“) podatke, uključujući i one osobne, prenijet ćemo u razumnom opsegu i koliko je potrebno za Prijenos poslovanja te pod uvjetom da strana koja ih prima pristaje poštivati vaše osobne podatke na način koji je sukladan s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Nastavit ćemo osiguravati povjerljivost svih vaših osobnih podataka te ćemo obavijestiti korisnike prije nego što njihovi osobni podaci postanu podložni nekoj drugoj Politici privatnosti.

 4. Javna tijela
  Vaše osobne podatke otkrit ćemo javnim tijelima samo kada tako nalaže zakon. GfK će, primjerice, odgovoriti na zahtjeve sudova, agencija za provođenje zakona, regulatornih agencija i drugih javnih ili vladinih tijela, što može uključivati takva tijela izvan vaše države prebivališta.

6 Međunarodni prijenosi osobnih podataka

U posebnim okolnostima, GfK će također trebati prenijeti vaše osobne podatke u zemlje izvan Europske unije/Europskog gospodarskog prostora (EGP), tzv. „treće zemlje“. Takvi prijenosi u treće zemlje mogu se odnositi na sve aktivnosti obrade opisane u Poglavlju 3 ove Politike privatnosti. Ova Politika privatnosti primjenjivat će se čak i ako vaše osobne podatke prenesemo u treće zemlje u kojima se primjenjuje različita razina zaštite podataka nego u vašoj zemlji prebivališta. Konkretno, međunarodni prijenos podataka može se primjenjivati u sljedećim scenarijima:
 1. Pravni subjekti GfK Grupe
  Pravni subjekti GfK Grupe izvan Europske unije sklopili su sporazume o zaštiti podataka unutar društva, koristeći standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Europska komisija kako bi se zaštitila vaša privatnost i legitimizirali međunarodni prijenosi podataka.

 2. Ostale treće strane izvan Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP)
  Bilo kakvi prijenosi osobnih podataka trećim stranama izvan GfK Grupe provodit će se uz vaše prethodno znanje i, ako je primjenjivo, uz vašu suglasnost. Bilo kakvi prijenosi osobnih podataka u zemlje osim onih za koje je Europska komisija donijela odluku o primjerenosti, prema popisu na:
  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, provode se na temelju ugovornih sporazuma, koristeći standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Europska komisija ili na temelju drugih odgovarajućih zaštitnih mjera u skladu s primjenjivim zakonom.

7 Obrada osobnih podataka djece

Nećemo prikupljati ili obrađivati osobne podatke djece mlađe od 18 godina - ili mlađe - osim uz suglasnost roditelja, u skladu s primjenjivim lokalnim zakonom. Ako primijetimo da su podaci nenamjerno prikupljeni od djeteta, takve ćemo podatke izbrisati bez nepotrebnog odgađanja.

8 Obrada osjetljivih podataka

U određenim slučajevima možemo, za svrhe utvrđene u obrascu suglasnosti za Panel čiji ste član, obrađivati posebne kategorije vaših osobnih podataka („osjetljivi podaci“). Osjetljivi podaci odnose se na osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, političke stavove, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Npr. možemo obrađivati osjetljive podatke koje ste očito objavili vi. Također možemo obrađivati osjetljive podatke ako to bude potrebno za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, a možemo obrađivati i vaše osjetljive podatke ako ste slobodno dali vašu prethodnu, izričitu i odvojenu suglasnost u određenom kontekstu za određenu svrhu, npr. tijekom vašeg sudjelovanja u Panelu.

9 Sigurnost

GfK ozbiljno shvaća sigurnost podataka. Primjenjujemo odgovarajuću razinu sigurnosti pa smo zato primijenili odgovarajuće fizičke, elektroničke i administrativne postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo od slučajnog ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupa prenesenim, pohranjenim ili na drugi način obrađenim osobnim podacima. Naše politike i postupci koje provodimo u svrhu sigurnosti informacija strogo su usklađeni sa široko prihvaćenim međunarodnim standardima i redovno se revidiraju i ažuriraju prema potrebama, s ciljem zadovoljavanja naših zahtjeva poslovanja, promjena u tehnologiji i regulatornih zahtjeva. Pristup vašim osobnim podacima daje se samo onim našim zaposlenicima, pružateljima usluga ili povezanim društvima GfK-a kojima su te informacije potrebne za poslovanje ili koji ih zahtijevaju za obavljanje svojih dužnosti. U slučaju povrede osobnih podataka, GfK će se pridržavati svih primjenjivih zakona o obavještavanju o povredama osobnih podataka.

10 Vaša zakonska prava

Kao ispitanik, imate određena zakonska prava u vezi osobnih podataka koje prikupljamo od vas. To se primjenjuje na sve aktivnosti obrade utvrđene u Poglavlju 3 Politike privatnosti. GfK će poštivati vaša individualna prava te će na prikladan način rješavati vaše probleme u vezi zaštite osobnih podataka.
Lista koja slijedi sadrži informacije o vašim zakonskim pravima koja proizlaze iz primjenjivih zakona o zaštiti podataka:
 • Pravo na povlačenje pristanka: Kada se obrađivanje osobnih podataka temelji na vašoj suglasnosti, možete povući svoju suglasnost u bilo kojem trenutku, tako da slijedite postupak utvrđen u odgovarajućem obrascu suglasnosti. Dajemo mogućnost povlačenja suglasnosti na isti način na koji je suglasnost i dana - npr. elektronskim putem. Kao član Panela, molimo vas da imate na umu da povlačenjem suglasnosti završava vaše sudjelovanje u projektima te da više nećete imati pravo na bilo kakve nagrade ili poticaje koje GfK nudi članovima Panela.

 • Pravo na ispravak: Od nas možete ishoditi ispravak vaših osobnih podataka. Uložit ćemo razumne napore kako bismo osobne podatke koje posjedujemo ili kontroliramo (a koji se stalno koriste) očuvali tako da budu točni, potpuni, aktualni i relevantni, na temelju najnovijih podataka koji su nam dostupni. U odgovarajućim slučajevima, omogućavamo samostalno korištenje naše stranice, gdje korisnici imaju mogućnost pregledati i ispraviti svoje osobne podatke.

 • Pravo na ograničenje: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka, ako
  - osporavate točnost vaših osobnih podataka za razdoblje za koje trebamo provjeriti točnost,
  - obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade vaših osobnih podataka umjesto brisanja tih podataka,
  - više ne trebamo vaše osobne podatke, ali ih vi trebate zbog postavljanja, ostvarivanja ili pravne zaštite ili
  - ste uložili prigovor na obradu a mi provjeravamo nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

 • Pravo na pristup: Od nas možete zatražiti informacije o osobnim podacima koje posjedujemo o vama, uključujući informacije o tome koje kategorije osobnih podataka posjedujemo ili kontroliramo, za što se koriste ti podaci, gdje smo ih prikupili (ako nismo od vas izravno) i kome su otkriveni ti podaci, ako je primjenjivo. Od nas možete besplatno dobiti jednu kopiju osobnih podataka koje posjedujemo o vama. Zadržavamo pravo naplaćivanja razumne naknade za svaku dodatnu kopiju koju zatražite.

 • Pravo na prenosivost: Na vaš zahtjev, prenosimo vaše osobne podatke drugom voditelju obrade, ako je tehnički izvedivo, pod uvjetom da se obrada temelji na vašoj suglasnosti ili je potrebna za izvršenje ugovora. Umjesto dobivanja kopije vaših osobnih podataka, možete zatražiti da podatke izravno prenesemo drugom voditelju obrade kojeg imenujete.

 • Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti da obrišemo vaše osobne podatke, ako
  - osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
  - imate pravo prigovora na daljnju obradu vaših osobnih podataka (vidi dolje) te ste ostvarili to pravo prigovora na obradu
  - u slučaju kada se obrada temelji na vašoj suglasnosti i vi povučete svoju suglasnost a ne postoji druga pravna osnova za obradu
  - osobni podaci nezakonito su obrađeni

  osim ako je obrada potrebna:

  - zbog poštivanja pravne obveze kojom se od nas zahtijeva obrada
  - posebice za pravne uvjete zadržavanja podataka
  - zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 • Pravo na prigovor: U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka zbog određene situacije, pod uvjetom da se obrada ne temelji na vašoj suglasnosti, već na našim legitimnim interesima ili interesima treće strane. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi te izričit primjenjiv interes za obradu ili za postavljanje, ostvarivanje ili pravnu zaštitu. Ako se protivite obradi, molimo vas da navedete želite li da se vaši osobni podaci obrišu ili da nam se ograniči obrada takvih podataka.

 • Pravo na pritužbu: U slučaju navodnog kršenja primjenjivih zakona o privatnosti, možete podnijeti pritužbu nadzornim tijelima za zaštitu podataka u zemlji u kojoj živite ili gdje se dogodilo navodno kršenje.
Molimo imajte na umu:
 • Vremensko razdoblje: Pokušat ćemo ispuniti vaš zahtjev unutar 30 dana. Međutim, to razdoblje može se produljiti zbog određenih razloga koji se odnose na određeno zakonsko pravo ili složenost vašeg zahtjeva.

 • Ograničenje pristupa: U određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti pružiti vam pristup svim ili nekim vašim osobnim podacima zbog zakonskih odredbi. Ako odbijemo vaš zahtjev za pristup, obavijestit ćemo vas o razlozima odbijanja.

 • Bez identifikacije: U nekim slučajevima nećemo moći potražiti vaše osobne podatke zbog identifikatora koje nam dostavite u vašem zahtjevu. Dva primjera osobnih podataka koje ne možemo potražiti kada nam dostavite vaše ime i adresu e-pošte su:

  - podaci prikupljeni putem kolačića preglednika, osim ako nam niste dali suglasnost za korištenje kolačića u svrhe istraživanja tržišta kao član GfK online panela i ako ste još član tog panela u trenutku slanja vašeg zahtjeva,
  - podaci prikupljeni sa stranica društvenih medija ako ste objavili komentar pod nadimkom koji nam nije poznat.

  U takvim slučajevima, ako vas ne možemo identificirati kao ispitanika, nismo u mogućnosti udovoljiti vašem zahtjevu za ostvarivanje vaših zakonskih prava kako je opisano u ovom poglavlju, osim ako nam ne dostavite dodatne podatke koji omogućuju vašu identifikaciju.

 • Ostvarivanje vaših zakonskih prava: Kako biste ostvarili svoja zakonska prava, molimo da kontaktirate našu Službu za privatnost pisanim ili tekstualnim putem, npr. putem e-pošte ili pismom. Također se možete izravno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka. Podatke za kontakt potražite na dnu ove Politike privatnosti.

11 Zadržavanje vaših osobnih podataka

Općenito, obrisat ćemo osobne podatke koje smo od vas prikupili kada nam više ne budu potrebni za ispunjavanje svrhe zbog koje su prvotno bili prikupljeni. No, od nas će se možda tražiti da čuvamo vaše osobne podatke kroz duža vremenska razdoblja zbog zakonskih odredbi. Osim toga, nećemo obrisati sve vaše osobne podatke ako od nas zatražite da vas ne kontaktiramo ponovno u budućnosti. U tu svrhu GfK će voditi evidenciju koja sadrži informacije o ljudima koji ne žele biti ponovno kontaktirani u budućnosti (npr. putem biltena ili kampanja regrutacije za sudjelovanje na projektima istraživanja tržišta). Vaš zahtjev tumačimo kao suglasnost za pohranjivanje vaših osobnih podataka za potrebe takve evidencije, osim ako od nas ne zatražite nešto drugo.

11 Zadržavanje vaših osobnih podataka

Općenito, obrisat ćemo osobne podatke koje smo od vas prikupili kada nam više ne budu potrebni za ispunjavanje svrhe zbog koje su prvotno bili prikupljeni. No, od nas će se možda tražiti da čuvamo vaše osobne podatke kroz duža vremenska razdoblja zbog zakonskih odredbi. Osim toga, nećemo obrisati sve vaše osobne podatke ako od nas zatražite da vas ne kontaktiramo ponovno u budućnosti. U tu svrhu GfK će voditi evidenciju koja sadrži informacije o ljudima koji ne žele biti ponovno kontaktirani u budućnosti (npr. putem biltena ili kampanja regrutacije za sudjelovanje na projektima istraživanja tržišta). Vaš zahtjev tumačimo kao suglasnost za pohranjivanje vaših osobnih podataka za potrebe takve evidencije, osim ako od nas ne zatražite nešto drugo.

12 Izmjene ove Politike privatnosti

Zadržavamo pravo prema vlastitom nahođenju mijenjati našu praksu zaštite privatnosti te ažurirati i izmjenjivati ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku. Stoga vas savjetujemo da s vremena na vrijeme, pročitate ovu Politiku privatnosti. Ova politika privatnosti važeća je od datuma „zadnje izmjene“ koji je naznačen gore. Prema vašim osobnim podacima odnosit ćemo se na način koji je sukladan s Politikom privatnosti u sklopu koje su prikupljeni, osim u slučaju kada imamo vašu suglasnost da se prema njima odnosimo na neki drugi način.

13 Podaci za kontakt

Molimo da svoja pitanja o zaštiti podataka i bilo kakve zahtjeve vezane uz ostvarivanje vaših zakonskih prava uputite: e-mial: Panel.kucanstva@gfk.com,
besplatnu telefonsku liniju: 0800 203 203 ili na adresu:
GfK Centar za istraživanje tržišta d.o.o.
Draškovićeva 54
10 000 Zagreb Naš Službenik za zaštitu podataka bit će obaviješten o svim vašim zahtjevima.