Informace o Panelu

Panel tvoří speciálně vybraný reprezentativní vzorek 4 000 domácností, zastupující všechny domácnosti v Česke republice. Každý z členů Panelu je tedy zástupcem celé skupiny jemu podobných domácností. Tyto domácnosti nám dlouhodobě poskytují údaje o svých nákupech a tím nám umožňují sledovat spotřební chování českých domácností a jeho vývoj či změny. Díky těmto informacím pak mohou společnosti upravit svou nabídu tak, aby lépe odpovídala Vaším potřebám. 

Co sledujeme?

  • Potraviny a nápoje (vše co spotřebujete doma, i hotová jídla)
  • Drogerii a kosmetiku
  • Potřeby pro domácní mazlíčky (jídlo, podestýlky, drogerii apod.)
  • Tiskoviny (zahrnují se pouze časopisy a noviny)
  • Léky (i na předpis)

Kdo naše data využívá?

Data z výzkumu jsou poskytována třetím stranám dle jejich požadavků (poskytovány jsou vždy pouze výsledky výzkumu, konkrétní informace o účastních Panelu nejsou poskytovány za žádných okolností viz Pravidla nakládání se soukromými údaji). Z dat tak vychází české a mezinárodní společnosti, ale i stát či média. Naše kolegy můžete často spatřit nejen ve veřejnoprávní televizi. 

Průzkum

Jedná se o dlouhodobý průzkum spotřebního chování domácností. Tento průzkum je realizován téměř ve všech státech Evropy, nasbírané informace jsou tedy zahrnuty jak do českých, tak do celoevropských dat. Na základě těchto dat pak společnosti upravují svou nabídku tak, aby odpovídala potřebám společnosti a zabránilo se zbytečnému plýtvání. 

Metoda

Při výběru vzorku domácností do Panelu vycházíme ze všech domácností v České republice (přibližně 4 miliony) a jejich složení. Celý souhrn je pak zmenšen tak, aby dostál oprávněným informačním požadavkům na reprezentativní vzorek zhruba 4 000 domácností. Postoje těchto speciálně vybraných domácností jsou poté zobecněny. Díky pečlivému výběru jsme tak schopni činit závěry o postojích všech domácností v České republice.

O Gfk

Společnost Gfk je jednou z předních mezinárodních společností zabývajících se výzkumem trhu  a veřejného mínění s více jak 80letou historií.  Své ústředí má v Norimberku od roku 1934 a národní společnosti můžeme najít ve více jak sto zemích po celém světě. V České republice působí od roku 1991 a oddělení Panelu domácností vzniklo o rok později. Náš průzkum tedy probíhá nepřetržitě již více jak 25 let.  Chcete-li se dozvědět více o GfK Group a jejích výzkumných aktivitách navštivně internetové stránky společnosti www.gfk.cz a www.gfk.com .

* Video je pouze orientační, aplikace se může lišit