Privatlivspolitik

16/01-2024:

1. Struktur og tidsplan for overdragelsen til YouGov

Den 6. juli 2023 besluttede GfK-gruppen at sælge forbrugerpanelvirksomheden til YouGov-gruppen, som har hovedkvarter i England. Pressemeddelelser fra både YouGov og GfK kan findes her og her.

Salget af forbrugerpanelvirksomheden i Danmark vil foregå i to stadier.

 1. Først vil GfK Danmark A/S (“GfK”), som er virksomheden, der håndterer forbrugerpanelet i Danmark, overflytte forbrugerpanelvirksomheden til Consumer Panel Denmark GfK ApS, en ny virksomhed oprettet i Danmark (”Consumer Panel Denmark GfK ApS”) af GfK-gruppen (”Virksomhedssælgeren”).
 2. Derefter vil YouGov-gruppen indirekte købe aktierne i Consumer Panel Denmark GfK ApS, som på dette tidspunkt bliver en del af YouGov-gruppens virksomheder (”Virksomhedskøberen”).

Det er forventet, at virksomhedssalget vil ske omkring 1. november 2023. Virksomhedskøbet vil være gennemført omkring 1. december 2023, men disse deadlines kan ændre sig.

2. Overflyttelse af dit samarbejde med GfK

Du har indgået et samarbejde med GfK om at registrere dine indkøbsdata for din husholdning til os. Som del af virksomhedssalget 1. november 2023, vil dit samarbejde (inklusive dine rettigheder, point og fordele) blive overflyttet til Consumer Panel Denmark GfK ApS, medmindre du har afvist denne overflyttelse. Som del af virksomhedsoverdragelsen, vil Consumer Panel Denmark GfK ApS blive din nye samarbejdspartner, som du sender data til. Denne overdragelse vil ikke have indflydelse på måden du registrerer eller de point og fordele, du modtager.

3. Overflyttelse og fremtidig brug af dine personlige oplysninger

Consumer Panel Denmark GfK ApS har brug for din tidligere registrerede data for at kunne fortsætte driften af forbrugerpanelet, så du fortsat kan deltage i forbrugerpanelet. Dette inkluderer dine stamdata (såsom dine kontaktoplysninger og oplysninger om din husholdning osv.) og din indkøbsdata, som du tidligere har rapporteret til os (din ”Data”).

Din Data bliver behandlet efter ”legitim interesse” som vi og Consumer Panel Denmark GfK ApS har for at håndtere virksomhedssalget og fortsætte driften af forbrugerpanelet, i overensstemmelse med 6 (1) lit. f GDPR-forordningen.

GfK er den nuværende dataansvarlige for din Data. Efter virksomhedssalget vil Consumer Panel Denmark GfK ApS være den nye dataansvarlige for din Data, inklusive ny data, som du rapporterer efter virksomhedssalget. Medmindre andet kræves af gældende love, vil GfK ikke opbevare din Data, efter den er overført til Consumer Panel Denmark GfK ApS.

Den nuværende databeskyttelsesansvarlige, vil forblive i rollen indtil Consumer Panel Denmark GfK ApS er overflyttet til YouGov-gruppen. GfK´s privatlivspolitik kan findes under denne tekst og teksten fra YouGov´s privatlivspolitik kan findes her.

4. Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har fortsat følgende rettigheder, underlagt betingelserne og begrænsningerne i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning for at udøve disse rettigheder

 • Adgang til din personlig data og at få en kopi af denne;
 • Rette din personlige data;
 • Anmode om sletning af din personlige data;
 • Anmode om restriktion mod behandling af din personlige data;
 • Modtage den personlige data du har sendt til os, for at sende det til en anden organisation (dataportabilitet);
 • Nægte behandlingen af dine personlige data baseret på legitime interesser;
 • Tilbagetrække dit samtykke for behandling af dine personlige data på ethvert givet tidspunkt med fremtidig virkning; og/eller sende en klage til tilsynsmyndigheden:
  Danmark
  Datatilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tel: +45 33 1932 00
  Email: dt@datatilsynet.dk
  Hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk
  Ansat: Ms Cristina Angela GULISANO - Director

Hvis du har nogen spørgsmål om denne tekst eller vil gøre brug af dine rettigheder forklaret i sektion 4, kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotection@yougov.com.

Privatlivspolitik


Sidst opdateret: 20240116

Før du giver dit samtykke nedenfor, bedes du læse denne samtykketekst og vores privatlivspolitik (især afsnit 2), hvor vi giver alle oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler i "GfK Mini-Danmark Panelet" ("Panelet") og på hjemmesiden https://panel.gfk.com/scan-dk/ ("Portalen"), hvorfor vi behandler dem og hvordan du udøver dine rettigheder som medlem. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

Med dit samtykke vil vi,

GfK Danmark A/S
Kay Fiskers Plads 9, 6. sal,
2300 København S
Danmark

("GfK"), indsamle dine ("paneldeltagerens") grundlæggende stamdata og købsdata med henblik på markedsundersøgelser (evaluering af dine data for at oprette markedsundersøgelsesrapporter og dele dem med vores kunder, enten på en anonymiseret og aggregeret måde eller i en pseudonymiseret form med dit individuelle ID-nummer, som kun vi kan tildele dig);

 • kombinere dine købsdata med svar fra undersøgelser, der er indsamlet fra dig i løbet af din deltagelse;
 • kunne dele dine undersøgelsesdata med andre virksomheder i GfK Group, som f.eks. leverer centraliserede tjenester inden for web- eller datahosting eller markedsundersøgelsesanalyse.

Nogle af dine stamdata såvel som nogle af dine købsdata kan også indirekte afsløre følsomme personoplysninger, og dit samtykke omfatter GfK's behandling af sådanne data. Følsomme personoplysninger kan omfatte oplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Eksempler: Køb af medicinske produkter rapporteret af dig kan afsløre sundhedsdata, eller bestemte bøger kan afsløre religiøs overbevisning eller politiske meninger. Visse stamdata, såsom kønnet på alle voksne husstandsmedlemmer set under ét, kan også muliggøre konklusioner, der kan kvalificeres som følsomme personoplysninger.

Ved at give samtykke nedenfor erklærer jeg, at jeg har informeret medlemmerne af min husstand herom og gjort privatlivspolitikken tilgængelig for dem. De er opmærksom på de personoplysninger, der indsamles på det juridiske grundlag af GfK's legitime interesser, og i det omfang deres oplysninger kan afsløre følsomme personoplysninger, giver de udtrykkeligt samtykke til behandlingen af disse følsomme personoplysninger.

Information om beskyttelse af personlige oplysninger

GfK Danmark A/S ("GfK", "vi", "os", "vores/s") er en virksomhed, der leverer markedsundersøgelser, forretningsrådgivning og præskriptiv dataanalyse. Denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitik") indeholder oplysninger om, hvordan GfK behandler dine ("du", "din/dine", "Paneldeltager") personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i "GfK Mini-Danmark Panelet" ("Panelet") og som besøgende på hjemmesiden https://panel.gfk.com/scan-dk/ ("Portalen").

Når vi henviser til personoplysninger nedenfor, mener vi alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar levende person. Persondata, der er blevet anonymiseret på en sådan måde, at den registrerede ikke kan identificeres eller ikke længere kan identificeres (anonyme data), betragtes ikke længere som persondata. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik og opfordrer dig derfor til at læse denne privatlivspolitik med jævne mellemrum.

1. Controller, databeskyttelsesrådgiver

Den dataansvarlige for databehandlingen i løbet af panelet og på portalen er:

GfK Danmark A/S
Kay Fiskers Plads 9,
6. Sal,
2300 København S,
Danmark

GfK er en del af den gruppe af juridiske enheder, der er anført her, og som tilsammen udgør "GfK Group". GfK har udpeget databeskyttelsesansvarlige (DPO'er) som angivet i listen over GfK-tilknyttede virksomheder. Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller vores praksis for databeskyttelse, bedes du kontakte dataprotection@yougov.com.

Du kan læse GfK's generelle meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger her.

2. Kategorier af personoplysninger, formål og retsgrundlag for behandling, datalagringsperioder

2.1. Behandling i forbindelse med din deltagelse i panelet

Med dit samtykke tillader du GfK at indsamle købsdata om dine køb af varer og tjenester og behandle dem yderligere sammen med dine grundlæggende stamdata, følsomme personoplysninger og undersøgelsesdata med henblik på markedsundersøgelser for at oprette markedsundersøgelsesrapporter og dele dem med vores kunder, enten på en anonymiseret og samlet måde eller i en pseudonymiseret form med dit individuelle ID-nummer, som kun vi kan henføre til dig). Vi behandler også internetlogdata og masterdata til andre formål og baseret på andre juridiske grundlag (som beskrevet i afsnit 3).

Kategorier af personlige data

Formål med behandling

Juridisk grundlag for behandling

Dataopbevaringsperiode (eller regler)

Stamdata om dig

 • Dit individuelle ID-nummer tildelt af os.
 • Paneldeltagerens for- og efternavn.
 • Paneldeltagerens e-mailadresse
 • Loginoplysninger (brugernavn eller lignende identifikator, password/password hash), præferencer, enhver form for feedback, du har givet os.
 • Postnummer, hvor paneldeltageren bor.
 • By, kommune og land (undtagen gade og husnummer)
 • Størrelse på paneldeltagerens husstand.
 • Fødselsår.
 1. Gennemførelse af din registrering til panelet (oprettelse og administration af din panelkonto, e-mailadresse for at udføre en dobbelt opt-in).
 2. Sikring af repræsentativitet i panelet.
 3. Markedsundersøgelser (evaluering af dine data for at skabe markedsundersøgelsesrapporter og dele dem med vores kunder på en fuldt anonymiseret og aggregeret måde eller i en pseudonymiseret form med dit individuelle ID-nummer, som kun vi kan tildele dig), kommunikation med dig i løbet af panelet.
 1. Vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR-forordningen.
   
 2. Vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR-forordningen.

 

 1. Dit samtykke i henhold til art. 6(1) lit. a GDPR-forordningen.
   

Så længe du er medlem af panelet.

Stamdata om andre medlemmer af din husstand

 • For- og efternavn på husstandsmedlemmet.
 • Husstandsmedlemmets fødselsdato.
 • GDPR-samtykke 

Sikring af repræsentativitet i panelet samt udførsel af analyser.

Vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR-forordringen.

Så længe du er medlem af panelet.

Købsdata

 • Stregkoder på købte produkter,
 • Fotos af kvitteringer og produkter.
 • Manuelt indtastede oplysninger om købet.

 

Markedsundersøgelser (evaluering af dine data for at skabe markedsundersøgelsesrapporter og dele dem med vores kunder på en fuldt anonymiseret og aggregeret måde eller i en pseudonymiseret form med dit individuelle ID-nummer, som kun vi kan tildele dig).

Dit samtykke i henhold til art. 6(1) lit. a 22 i GDPR-forordringen.

Så længe det er relevant i henhold til analyser.

Følsomme personlige data:

GfK behandler også data, der er underlagt særlig beskyttelse i henhold til databeskyttelsesloven ("følsomme data"). I henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR-forordningen er følsomme oplysninger personoplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske data, biometriske data, der entydigt identificerer en fysisk person, helbredsoplysninger og oplysninger om en fysisk persons seksualliv eller seksuelle orientering.

Behandling af følsomme data kan ikke altid undgås, når man undersøger forbrugeradfærd; de køb og/eller oplysninger, som paneldeltagere giver, f.eks. i spørgeskemaer, kan gøre det muligt at drage slutninger om følsomme data. GfK kan indirekte udlede sundhedsdata, hvis paneldeltageren f.eks. rapporterer køb af visse ikke-receptpligtige lægemidler eller andre sundhedsprodukter; GfK indsamler ikke data om sexliv eller seksuel orientering; GfK kan højst indirekte udlede sådanne data baseret på kønssammensætningen i en husstand eller oplysninger fra paneldeltageren. Sådanne slutninger er ikke mulige for GfK's kunder. GfK overfører aldrig følsomme data med en åben personlig reference til tredjeparter. GfK's kunder modtager kun oplysninger om data i pseudonymiseret eller anonymiseret form. GfK indsamler ingen genetiske eller biometriske data fra paneldeltagerne; i denne henseende er indirekte konklusioner heller ikke mulige.

Dit udtrykkelige samtykke i henhold til art. 9 (2) lit. a 22 i GDPR-forordringen

Så længe du er medlem af panelet.

2.2. Behandling på portalen

Kategorier af personlige data

Formål med behandling

Juridisk grundlag for behandling

Datalagringsperiode (eller regler)

En del af dine stamdata indsamles via portalen ved, at du indtaster dem i en formular:

 • Paneldeltagerens for- og efternavn.
 • Paneldeltagerens fødselsdato.
 • Paneldeltagerens mobiltelefonnummer.
 • Paneldeltagerens e-mailadresse.
 • Om paneldeltageren ejer en smartphone eller ej.
 • Postadresse: Gade, husnummer, bygning, lejlighed, postnummer, by og kommune.
 1. Gennemførelse af din registrering til panelet (oprettelse og administration af din panelkonto, e-mailadresse for at udføre en dobbelt opt-in).
 2. Sikring af repræsentativitet i panelet.

Vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR-forordningen.
 

Så længe du er medlem af panelet.

Internet-logdata:

Statuskode, den tilgåede URL, browsertype og browserversion, anvendt operativsystem, henvisnings-URL, værtsnavn og IP-adresse på den tilgåede computer, tidsstempel for serveranmodningen.

Sikkerhedsmæssige formål: Opsporing, forebyggelse og retsforfølgelse af ondsindet eller misbrug af adgang til vores servere.

Vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR-forordningen.
 

3 måneder.

Data indsamlet af tredjepartsværktøjer

Se venligst afsnit 3 om cookies og lignende teknologier.

Forebyggelse af svigagtige registreringer med automatiserede midler.

Vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR-forordningen.
 

6 måneder.

 

3. Cookies og andre teknologier, der bruges på portalen

Vi bruger cookies og andre teknologier (f.eks. pixels, scripts) (tilsammen "cookies") på denne hjemmeside for at forbedre dens ydeevne og forbedre brugernes oplevelser. Denne politik forklarer, hvordan vi gør det.

Cookies bruges til at gøre vores hjemmeside brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er f.eks. små tekstfiler, der gemmes på din terminal og indeholder personlige data som personlige indstillinger og loginoplysninger.

Vi bruger følgende kategorier af cookies:

 • Performance-cookies: Disse cookies giver os mulighed for at spore besøg og brug af hjemmesiden, så vi kan måle og forbedre vores hjemmesides ydeevne. De hjælper os med at forstå, hvilke sider, der er mest eller mindst populære, eller med at registrere fejlmeddelelser på hjemmesiden. Alle analyser, baseret på disse oplysninger, er aggre              gerede.
 • Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere og administreres, og de kan ikke deaktiveres i vores systemer. De indstilles normalt baseret på dit input, f.eks. når du indstiller dine cookie-præferencer, logger ind eller udfylder formularer. Du kan indstille din browser til at blokere disse cookies, men så vil nogle dele af hjemmesiden ikke fungere.

Vi bruger første- og tredjepartscookies. Førstepartscookies kommer fra vores platform og sender kun oplysninger til os; tredjepartscookies placeres på vores hjemmeside af tredjeparter og sender oplysninger om din enhed til andre virksomheder, der genkender den pågældende cookie. Vi bruger sessionscookies, som kun gemmes til individuelle onlinesessioner og slettes, når du lukker din browser; og vedvarende cookies, som slettes, når de når deres udløbsdato eller slettes af brugeren.

Vi placerer strengt nødvendige cookies for at give dig en telemedietjeneste eller anden tilsvarende informationssamfundstjeneste, som du udtrykkeligt har anmodet om. Den efterfølgende behandling af strengt nødvendige cookies er baseret på vores legitime interesse i at give dig et teknisk optimeret, brugervenligt og passende websted samt påvisning og forebyggelse af svigagtige eller ondsindede onlineaktiviteter.

Vi bruger kun andre cookies med dit samtykke. Hvor vi er afhængige af samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden, f.eks. ved at administrere dine cookie-indstillinger eller ved at sende en e-mail til dataprotection@yougov.com.

En liste over de cookies, der bruges på vores hjemmeside, kan findes i det følgende:
 

Cookie

Første-/ tredjepart

Levetid

Type

OptanonConsent

Den første fest

1 år

Nødvendig cookie til at aktivere brugernes cookievalg

OptanonAlertBoxClosed

Den første fest

1 år

Nødvendig cookie til at aktivere brugernes cookievalg

fe_typo_user

Den første fest

Session

Nødvendig cookie til sessionsstyring

_GRECAPTCHA

Tredje part

6 måneder

Nødvendig cookie gemt af Google ReCaptacha, se nedenfor vedrørende andre teknologier.

_pk_uid

Den første fest

1 måned

Performance-cookie (Piwik analytics)

_pk_ses

Den første fest

1 dag

Performance-cookie (Piwik analytics)

_pk_id

Den første fest

2 år

Performance-cookie (Piwik analytics)

Vi bruger også tredjepartsteknologier som beskrevet nedenfor:

Navn

Beskrivelse

Google ReCaptcha

På denne hjemmeside bruger vi Google reCAPTCHA by Google LLC, 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California (Google) med henblik på kvalitetssikring af panelet ved kun at acceptere ægte registreringer (af personer, ikke web-bots) samt for at forhindre sikkerhedshændelser, herunder brud på persondatasikkerheden forårsaget af ondsindede bots.

reCAPTCHA indsamler uoplyste kategorier af data, herunder personlige data, som minimum henvisnings-URL, IP-adresse, operativsystemoplysninger, mus- og tastaturadfærd, dato og sprogindstillinger, JavaScript-objekter, skærmopløsning, potentielt skærmbilleder.

Data indsamles ved hjælp af scripts og cookies. Vi anbefaler, at du sletter alle cookies fra Google, der blev sat under dit besøg på dette websted, efter at du har afsluttet din registrering hos GfK.

Data indsamlet af reCAPTCHA overføres til Googles servere i USA og kan derfor være genstand for overvågning fra myndighedernes side.

Google bruger dataene til deres egne formål, herunder træning af deres proprietære algoritmer for kunstig intelligens. GfK er ikke bekendt med datalagringsperioderne.

Læs Googles meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og brugsbetingelser, som der linkes til fra reCAPTCHA-widgetten.

Du kan også bruge vores hjemmeside uden cookies, men du vil måske ikke kunne bruge den i fuldt omfang eller bruge visse funktioner.

4. MyScan-appen

Vi tilbyder GfK MyScan-appen (Appen) til Paneldeltagere med henblik på Panelets formål, nemlig at rapportere deres køb. Appen kommer som sædvanlig med sin egen privatlivspolitik, som også er tilgængelig fra appen.

App

Link til privatlivspolitik for MyScan appen.

GfK MyScan App

LINK

Personlige data, som du har givet via appen, kan kombineres til ovennævnte formål med personlige data, som du har givet via andre kanaler i forbindelse med din deltagelse i panelet.

5. Hvad sker der, hvis du ikke oplyser dine personlige data?

Deltagelse i panelet er altid frivilligt, men vi har brug for visse personoplysninger fra dig for at kunne opretholde dit medlemskab af panelet og invitere dig til undersøgelser. Hvis du trækker dit samtykke til behandling af dine personlige data tilbage, vil du ikke længere være berettiget til undersøgelser og dermed heller ikke til fremtidige incitamenter og kompensationer, som vi tilbyder vores paneldeltagere.

6. Personlige data, som vi indsamler fra dig i andre markedsundersøgelsesaktiviteter

Se venligst GfK's generelle meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller enhver anden relevant meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som du har fået, for at få mere at vide om, hvordan vi indsamler personlige oplysninger fra eller om dig, når du deltager i vores andre markedsundersøgelser og/eller deltager i et andet panel. Hvis du deltager i flere paneler, kan vi kombinere dine stamdata og købsdata indsamlet fra dig i løbet af alle dine panelaktiviteter til markedsundersøgelsesformål, for eksempel dine køb af dagligvarer og dine svar på undersøgelser, eller hvis du har deltaget i et andet markedsundersøgelsesfirmas aktiviteter, og vi samarbejder med dette firma.

7. Modtagere

Vi deler dine personoplysninger med andre virksomheder i GfK-koncernen. Inden for GfK Group er det kun medarbejdere og afdelinger med "need to know", der har adgang til dine personoplysninger, og kun i det omfang det er nødvendigt. Med hensyn til overførsel af dine personoplysninger inden for GfK-koncernen er virksomhederne i GfK-koncernen enten uafhængige dataansvarlige, fælles dataansvarlige eller databehandlere, afhængigt af behandlingsaktiviteten.

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for GfK-koncernen. Disse tredjeparter tilhører generelt de følgende kategorier af modtagere:

 • tjenesteudbydere til drift af vores databaser, hjemmesider og apps og behandling af personoplysninger, der lagres eller overføres via vores IT-systemer (f.eks. web- eller databasehosting eller tjenesteudbydere til datacentertjenester, vores udviklere eller IT-sikkerhedstjenesteudbydere);
 • personer, der er underlagt tavshedspligt eller er forpligtet til at opretholde fortrolighed, f.eks. advokater og revisorer;
 • regeringsorganer/myndigheder, for så vidt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser;
 • modtagere i forbindelse med omorganiseringer, fusioner, afhændelser eller andre overførsler af aktiver. Vi vil derefter sikre, at modtageren af dine personlige data accepterer at håndtere dem på en måde, der overholder gældende databeskyttelseslovgivning og er kompatibel med de oprindelige formål med behandlingen. Vi sikrer fortsat fortroligheden af dine persondata og informerer dig om overførslen til en anden dataansvarlig.

Når vi bruger tredjepartstjenesteudbydere (herunder databehandlere), er disse tredjeparter underlagt kontraktlige forpligtelser (f.eks. en databehandlingsaftale). Vores databehandlere vil kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores forudgående skriftlige instruktioner og skal træffe foranstaltninger til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

8. Internationale dataoverførsler

På grund af vores forretnings internationale karakter, kan det være nødvendigt for os at overføre dine personoplysninger til andre virksomheder i GfK-koncernen og til tredjeparter uden for Den Europæiske Union (EU) og/eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) ("tredjelande"). Disse tredjelande kan have andre love og krav til overholdelse af databeskyttelse end det land, hvor du befinder dig. De pågældende tredjelande, f.eks. USA, har muligvis ikke det databeskyttelsesniveau, som du nyder godt af i henhold til GDPR. Det kan betyde ulemper såsom en vanskelig håndhævelse af de registreredes rettigheder, manglende kontrol over yderligere behandling og adgang for statslige myndigheder. Du har måske kun meget begrænsede retsmidler mod dette.

Inden for GfK-koncernen har vi indgået en koncernintern dataoverførselsaftale med de relevante overførselsmekanismer (Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser) for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personlige data, når de overføres fra EU/EØS til tredjelande.

I det omfang vi overfører dine personoplysninger fra EU/EØS til modtagere i tredjelande, der ikke er omfattet af EU-Kommissionens beslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, opnår vi et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller ved hjælp af bindende virksomhedsregler hos vores forretningspartnere og supplerer disse overførselsmekanismer med yderligere kontraktlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er nødvendige i henhold til gældende lovgivning. Kontakt venligst dataprotection@yougov.com for at få en kopi af overførselsmekanismerne.

9. Sikkerhed ved behandling

GfK tager datasikkerhed alvorligt. Vi anvender passende sikkerhedsniveauer for personoplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles af GfK ved hjælp af implementerede fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at beskytte dataene mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, sletning, tab, ændring, uautoriseret videregivelse og uautoriseret adgang. Vores informationssikkerhedspolitikker og -procedurer er nøje afstemt med bredt accepterede internationale standarder og gennemgås regelmæssigt og opdateres efter behov for at imødekomme vores forretningsbehov, ændringer i teknologi og lovgivningsmæssige krav. Adgang til dine personlige data gives kun til det personale, de tjenesteudbydere eller GfK-tilknyttede virksomheder, der har et forretningsmæssigt behov for at vide det, eller som har brug for det for at udføre deres opgaver. I tilfælde af et brud på datasikkerheden, der indeholder personoplysninger, vil GfK følge alle gældende bestemmelser om anmeldelse af brud på datasikkerheden.

10. Lagring og opbevaring af data

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til. Vi sletter eller anonymiserer dine persondata, så snart de ikke længere er nødvendige til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og hvis vi ikke har noget juridisk grundlag for at gemme dine persondata yderligere (f.eks. hvis du har trukket dit samtykke tilbage eller slettet din konto). Vi kan have ret til i overensstemmelse med gældende (databeskyttelses)love at opbevare dine personoplysninger i en længere periode i tilfælde af en klage, eller hvis der er udsigt til en retssag i forbindelse med vores forhold til dig. Derudover forlænges opbevaringsperioden, hvis vi er underlagt lovbestemte opbevarings- og dokumentationsforpligtelser. Afsnit 2 i denne privatlivspolitik viser de berørte kategorier af personoplysninger, behandlingsformål og retsgrundlag for behandlingen sammen med opbevaringsperioderne (eller reglerne) for hvert formål. 

 

11. Dine juridiske rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til dine personlige data:

Ret til adgang og ret til at modtage en kopi af dine personlige data, Art. 15 I GDPR-forordringen: Du har ret til at vide, hvilke kategorier af personoplysninger om dig, der behandles af GfK til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag, fra hvilke andre kilder end dig selv vi har fået personoplysninger om dig, samt til hvem dine personoplysninger overføres og de planlagte opbevaringsperioder. Du har også ret til at få en kopi af sådanne data i et almindeligt anvendt elektronisk format, medmindre du anmoder om en anden form.

Ret til berigtigelse, art. 16 I GDPR-forordringen: Du har ret til at få urigtige og ufuldstændige personoplysninger om dig rettet af os uden unødig forsinkelse.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt"), Art. 17 I GDPR-forordringen: Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os, (1) hvis retsgrundlaget for behandlingen var dit samtykke, du trækker dette samtykke tilbage, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen, (2) hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, vi indsamlede dem til, (3) hvis oplysningerne blev behandlet ulovligt, eller (4) skal slettes i henhold til europæisk eller national lovgivning. Bemærk venligst, at retten "til at blive glemt" ikke gælder, da vi ikke offentliggør personlige data.

Ret til begrænsning af behandling, art. 18 I GDPR-forordringen: Du kan få behandlingen begrænset af os, (1) mens vi kontrollerer nøjagtigheden af dine persondata, hvis du har anmodet om berigtigelse, (2) behandlingen er ulovlig, men du foretrækker begrænsning frem for sletning, (3) vi ikke længere har brug for persondataene til de oprindelige behandlingsformål, men du har brug for dem til at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav, (4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, mens vi kontrollerer, om vores legitime grunde går forud for dine.

Ret til dataportabilitet, art. 20 I GDPR-forordringen: Du har ret til at anmode om overførsel af personoplysninger om dig, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt med dig, til en anden dataansvarlig efter eget valg, hvor det er teknisk muligt, i det omfang dette ikke påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

Ret til indsigelse, art. 21 I GDPR-forordringen: Du har en generel ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, hvis vi behandler dine personlige data på grundlag af vores legitime

12. Spørgsmål, udøvelse af dine databeskyttelsesrettigheder, klager

Hvis du har spørgsmål eller klager over indsamlingen, brugen eller opbevaringen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at sende en e-mail til dataprotection@yougov.com.

Vi vil undersøge og forsøge at afhjælpe enhver klage eller tvist vedrørende behandlingen af dine personlige data. Du kan også indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

13 Kontaktoplysninger

Henvend dine spørgsmål om emnet databeskyttelse og eventuelle anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder til databeskyttelsestjenesten:
 

minidanmark@gfk.com
Supporttelefon: 38322120
Kaj Fiskers Plads 9, 6. sal, 2300 København S.

Alle anmodninger sendes til databeskyttelsesrådgiveren. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren direkte ved at skrive en e-mail.
E-mail: dataprotection@yougov.com.