Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark

1. Indledning

GfKs virksomhed

GfK Danmark A/S (herefter GfK), Kaj Fiskers Plads, 2300 København S er et fullservice markedsanalyseinstitut, der leverer markedsanalyser for virksomheder, organisationer og institutioner i Danmark.

GfKs panel GfK Mini-Danmark, er et husstandspanel der måler danskernes indkøbsvaner af dagligvarer. Panelet GfK Mini-Danmark er en kontinuerlig undersøgelse.

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark.

 

Hvordan fungerer panelet GfK Mini-Danmark?

Ved indmeldelse i panelet GfK Mini-Danmark skal man gennemgå et baggrundsskema. Skemaet har til formål at indsamle husstandens stamoplysninger og holdninger til dagligvarer. Skemaet opdateres årligt.

 

Medlemmer anvender en scanner-app som benyttes til registreringen af dagligvareindkøb. Denne skal denne bruges til indscanning og overførsel af dagligvareindkøb.
GfK’s scanner App understøtter iPhone, Ipads, Android telefoner og tablets.

Efter indmeldelse får du tilsendt en velkomstmail med en instruktionsvideo til at komme i gang. 

 

Hver uge scanner medlemmer i panelet GfK Mini-Danmark alle stregkoder på husstandens dagligvareindkøb, hvorefter indkøbene registreres online i en internet-browser i den personlige indkøbsdagbog.

Efter hver uge, med registrering af dagligvarer tilskrives medlemskontoen point. Se mere herom i afsnittet ”Pointoptjening og anvendelse”

Optjente point kan omsættes til gavekort og oplevelser, ikke kontanter. Se mere herom i gældende præmiekatalog. 

Indmeldelse i panelet GfK Mini-Danmark

Alle personer, der er fyldt 18 år, har internetadgang, iPad, iPhone, Android telefon eller tablet, og evt. PC samt er ansvarlig for dagligvareindkøb i husstanden, kan tilmelde sig panelet GfK Mini-Danmark. Dvs. kun en person pr. husstand.

Udmeldelse og sletning fra panelet GfK Mini-Danmark

Et medlem kan til enhver tid udmelde sig fra panelet GfK Mini-Danmark. Medlemmer skal du blot kontakte GfK, enten via udmeldelsessiden, samt pr. e-mail eller telefon.

GfK sletter ikke registreret indkøbsdata ved udmeldelse. Se mere herom i vores privatlivspolitik.

 

Ved udmeldelse, kontakter GfK ikke længere medlemmet. 

2. Anonymitet og fortrolighed

Registrering og vedligeholdelse af stamoplysninger

Med henblik på de analyser der udarbejdes på baggrund af indsamlet indkøbsdata, har GfK brug for visse baggrundsinformationer (stamdata) om medlemmerne i panelet GfK MiniDanmark, herunder oplysninger af personlig karakter vedrørende eksempelvis medlemmernes overordnede husstandsindkomstforhold. Deltagelse i panelet GfK MiniDanmark er betinget af, at GfK modtager disse stamoplysninger. 

GfK er underlagt lov om behandling af personoplysning. Du kan læse mere om den hos Datatilsynet. 

Det er vigtigt, at det enkelte medlem af panelet GfK Mini-Danmark løbende sørger for at opdatere sine adresseoplysninger samt e-mail. Dette gøres ved at tage kontakt til supporten. Opdateres adresseoplysninger ikke, vil præmier og lign. ikke blive eftersendt.

Videregivelse af registrerede oplysninger

GfK anvender ikke personlige og individuelle oplysninger, der er indsamlet i baggrundsskemaet. Oplysninger bruges kun i segmenteringer og indgår således anonymt i databehandling. 

GfK har kun ret til at videregive de registrerede stamdata samt indkøbsdataregistreringer til sine kunder i bearbejdet statistisk form eller på anden vis anonymiseret form. 

Navn, postadresse, e-mailadresse og andre personlige oplysninger, der kan identificere den enkelte person eller husstand, vil ikke af GfK blive udleveret til 3. part uden forudgående skriftligt eller elektronisk meddelt samtykke hertil, fra de pågældende medlemmer af panelet GfK Mini-Danmark.

Vinder du en konkurrence, så kontakter vi dig direkte og offentliggøre dit navn og din registrerede hjemby online i indkøbsdagbogen. 

3. Pointoptjening og anvendelse

Præmiering for scanning og registrering af dagligvarer

Som medlem af panelet GfK Mini-Danmark tildeles ugentligt point for indkøbsregistreringer. 

 

Der tildeles 100 point for hver uge med aktiv fyldestgørende indkøbsregistrering.

Udover faste ugentlige point, har panelet GfK Mini-Danmark også loyalitetsbonus. Loyalitetsbonus beregnes måned for måned og kan tildeles 3 gange på 12 måneder pr. medlem. 

 

Der tildeles følgende point som loyalitetsbonus: 

Efter 3 måneders løbende registreringer 300 point i loyalitetsbonus. 

Efter 6 måneders løbende registreringer 500 point i loyalitetsbonus. 

Efter 12 måneders løbende registreringer 700 point i loyalitetsbonus. 

 

Ovenstående betyder f.eks., at hvis medlemmet har opnået loyalitetsbonus for 3 måneders løbende registreringer, altså 300 point, så beregnes automatisk videre mod næste loyalitetsbonus, som er efter 6 måneders løbende registreringer. Hvis registreringen af indkøb udebliver eller er mindre end 3 uger pr. måned, vil beregningen sættes til 0 og starte forfra. 

 

Når medlemmet har opnået loyalitetsbonus for 12 måneder, vil beregningen sættes til 0 og starte forfra. 

 

Loyalitetsbonus er ekstra point, og dermed udover de faste ugentlige point.

Dvs. ved fuld aktivitet kan man optjene 6.700 point på et kalenderår. Hertil kommer tildelte point for deltagelse i ekstraundersøgelser og opdatering af stamdata på et kalenderår.  Antallet af ekstraundersøgelser på et kalenderår varierer.

Ved sygdom og ferie, tildeles 50 point ugentligt, forudsat at medlemmet af panelet GfK MiniDanmark har registreret dette i tide. 

Udover opsparing af point, kan alle medlemmer af panelet GfK Mini-Danmark løbende deltage i konkurrencer om præmier.  

Som medlem kan man til enhver tid følge sin pointsaldo online i sin personlige indkøbsdagbog. Pointsaldoen er personlig og kan ikke overdrages til andre medlemmer af panelet GfK MiniDanmark.

GfK kan til enhver tid ændre gældende regler for pointtildeling og udvalget af præmier.

Anvendelse af point

Medlemmer af panelet GfK Mini-Danmark kan løbende bestille præmier. Præmier bestilles hos leverandører en gang om ugen. Præmier der leveres på e-mail tilsendes en gang om ugen. Præmier der leveres til adresser (Magasin gavekort) sendes en gang om måneden. Udvalget af præmier samt bestillingsfrister og leveringsdatoer kan findes i indkøbsdagbogen.

De præmier og point panelmedlemmet har optjent, kan ikke ombyttes til kontanter.

Panelmedlemmet skal altid udfylde gyldig leveringsinformation ved præmiebestilling.

Gavekort fremsendes pr. email og enkelte vil blive fremsendt til den adresse, som angives ved præmiebestillingen, medmindre andet specifikt er aftalt. 

Medlemmerne af panelet GfK Mini-Danmark er skattepligtige af de præmier, som de bestiller for deres point. Ligeledes er medlemmerne af panelet GfK Mini-Danmark skattepligtige af gevinster, vundet i konkurrencer. Det er medlemmernes eget ansvar at selvangive værdien af de modtagne gaver og gevinster til SKAT. GfK har ikke indberetningspligt overfor skattemyndighederne mht. panelpræmier. 

Ved udmeldelse, skal medlemmet af panelet GfK Mini-Danmark indløse sine point senest 3 måneder efter udmeldelse. Point der ikke er indløst inden periodens udløb, bortfalder. Indløsning af point, i forbindelse med udmeldelse, sker i henhold til gældende præmiekatalogs mulige præmier indenfor medlemmets af panelet GfK Mini-Danmarks pointsaldo. Eventulle restpoint efter indløsning bortfalder. 

Såfremt medlemmet af panelet GfK Mini-Danmark har færre point end mindste præmie i gældende præmiekatalog ved udmeldelse, vil pointene bortfalde. 

4. Parternes forpligtelser

Nyhedsbreve og informationer fra GfK

GfK udsender med jævne mellemrum elektroniske nyhedsbreve, informationer og invitationer til ekstraundersøgelser relateret til dagligvareindkøb til medlemmerne af panelet GfK Mini-Danmark. Derudover udsendes en ugentlig reminder til registrering.

Udsendelserne sker til medlemmernes oplyste e-mailadresse. 

Ved flere sammenhængende ugers inaktivitet, forbeholder GfK sig retten at kontakte medlemmer af panelet GfK Mini-Danmark enten pr. telefon eller på mail. 

5. Ansvar

GfK påtager sig ikke ansvar for medlemmernes eget udstyr herunder PC og internetforbindelse. Software leveret af GfK til undersøgelser er grundigt testet og viruskontrolleret. Panelet GfK Mini-Danmark benytter sig ikke af 3. parts software. 

Klientsoftware til overførsel af indscannede dagligvareindkøb, er udviklet i og af GfK.   
GfK supporterer medlemmer af panelet GfK Mini-Danmark i den udstrækning det vedrører stregkodescanner eller scanner-APP, klientprogram og indkøbsdagbog. GfK supporterer ikke internetforbindelser, firewalls, 3. parts software eller andet udstyr.
GfK understøtter kun Windows®-operativsystem til stregkodescanner, men har du en Mac, kan du brug din smartphone til at scanne og bruge computeren til at registrere. 

Ved fejl på stregkodescanner, ombytter GfK til ny uden omkostning for medlemmet af panelet GfK Mini-Danmark. Ved gentagne selvforskyldte fejl, forbeholder GfK sig retten til at udmelde medlemmet af panelet GfK Mini-Danmark og kræve stregkodescanneren retur. 

6. Afslutning

Lovvalg og værneting

Panelet GfK Mini-Danmark søger at løse uoverensstemmelser i mindelighed. Skulle der forekomme uoverensstemmelser mellem et medlem af panelet GfK Mini-Danmark og GfK der ikke kan løses i mindelighed, skal disse afgøres efter dansk ret. Retssager mod GfK kan af et panelmedlem alene anlægges ved GfKs hjemting - Frederiksberg ret. GfK kan efter eget valg anlægge retssag mod et medlem af panelet GfK Mini-Danmark, enten ved eget hjemting eller ved panelmedlemmets hjemting.

Ændring af nærværende vilkår

GfK forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Vilkår & betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark”. Gældende vilkår vil være at finde online i indkøbsdagbogen og på GfKs hjemmeside. 

Alle henvendelser fra medlemmer af panelet GfK Mini-Danmark til GfK skal ske via e-mail til: minidanmark@gfk.com eller på telefon 3832 2120.