Cookies (Kolačići)

GfK koristi mogućnost slanja obaveštenja i postavljanja Cookies na Vaše uređaje. Cookies su mali tekstualni zapisi, koje se čuvaju na Vašem uređaju. Njih koriste mnoge Internet stranice i serveri, kako bi obezbedile većinu osnovnih usluga koje koristimo na Internetu. Cookies omogućavaju prepoznavanje uređaja korisnika Interneta. Na ovaj način, korisnička podešavanja mogu biti sačuvana i nije potrebno svaki put ponovo unositi podatke u postavkama za pretraživanje. Cookies su obično vremenski ograničeni, do 12 meseci. Cookies prikupljeni sa GfK- domena sensic.net pružaju mogućnost GfK da odredi, da li je korisnik na Internet stranicama i kojim video određenu reklamu, kada i koliko često. GfK na ovaj način nema pristup Vašim korisničkim imenima, lozinkama, elektronskoj komunikaciji ili finansijskim transakcijama.