MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I PRIHVATITE USLOVE

Proces preuzimanja Panela domaćinstava u Srbiji od strane YouGov grupe bi trebalo da bude finaliziran okvirno oko 01. decembra 2023. godine. 

Naš prelazak u YouGov kompaniju će imati vrlo malo uticaja na vas - neće biti promena u načinu skeniranja, kao ni u načinu prikupljanja poena. Tim Gfk panela domaćinstava koji trenutno sarađuje sa vama takođe prelazi u YouGov i nastaviće da bude tu za vas. Jedino što se zapravo menja jeste vlasnik kompanije. 

Više informacija o budućoj strukturi kompanije, vašim pravima i politici privatnosti možete pronaći ovde.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo vas da kontaktirate osobu zaduženu za zaštitu podataka na e-mail dataprotection@yougov.com

 

YouGov vam sa zadovoljstvom želi dobrodošlicu i radujemo se budućoj saradnji.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I PRIHVATITE USLOVE KORIŠĆENJA PORTALA ZA REGISTRACIJU UČESNIKA U GfK PANELU DOMAĆINSTAVA

O kompaniji GfK

Kompanija GfK d.o.o. Beograd (u nastavku GfK) je deo GfK grupe, koja ima oko 170 filijala i predstavništava u više od 100 zemalja, i koja predstavlja jednu od vodećih marketinških kompanija u svetu. GfK posluje u Srbiji duže od 20 godina u oblasti marketinga i istraživanja. Više o kompaniji možete naći na Internet stranici (web site) www.gfk.com/sr-rs/.

Šta je GfK MyScan?

GfK MyScan je aplikacija (u daljem tekstu "Aplikacija") koju je GfK razvio u svrhe istraživanja tržišta. Aplikacija služi da se prikupe podaci o kupovinama robe široke potrošnje korisnika Aplikacije i pošalju kompaniji GfK. Aplikacija uspostavlja vezu sa GfK putem Interneta.

Uslovi korišćenja GfK Portala

GfK MyScan Portal (u daljem tekstu "Portal") je razvijen za potrebe registracije i prikupljanja demografskih podataka učesnika u GfK Panelu domaćinstava (u daljem tekstu "Panel"). GfK će koristiti Portal kako bi prikupio podatke o svojim ispitanicima neophodne za pravilnu statističku raspodelu uzorka, ali i pružiti priliku korisnicima Portala da učestvujete u dodatnim istraživanjima, a to uključuje korišćenje anketa i/ili cookies-a (kolačića) na način na koji je zahtevano potrebama istraživanja. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti složili ste se da učestvujete u Panel istraživanju. U suprotnom, ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja nećete moći da koristite Portal i učestvujete u istraživanjima.

Korišćenje informacija prikupljenih na Portalu i putem Aplikacije

GfK istražuje kupovno ponašanje potrošača i svojim klijentima stavlja na raspolaganje agregirane statističke analize. Tako dobijeni podaci se koriste za pružanje usluga istraživanja tržišta i u potpunosti se čine anonimnim u slučaju njihovog prosleđivanja.   Osim toga GfK istražuje širenje i dejstvo reklame. Obuhvatanje reklamnih ID-ova služi kako bi se utvrdilo da li su učesnici u okviru drugih aplikacija koje koriste videli određene sadržaje ili reklamu, u okviru kojih aplikacija, kada i koliko često. GfK može od trećih lica, kao što su društvene mreže, reklamne mreže, operateri Internet stranica (web site) ili aplikacija, ili drugi instituti za istraživanje tržišta da pribavi informacije o tome da li ste na Internetu ili u aplikacijama videli određenu reklamu ili sadržaje, ili koristili određene medije. Za takva usklađivanja podataka se Vaši lični podaci ne prosleđuju trećim licima.

Obaveštenja i postavljanje Cookies (kolačića) u pretraživaču

Portal i Aplikacija omogućavaju GfK-u da šalje obaveštenja kao i da postavlja Cookies. Šta su Cookies? Cookies su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju. Cookies koriste mnoge Internet stranice (web site) i serveri kako bi obezbedili osnovne usluge koje svi koristimo onlajn (online). Cookies na primer omogućavaju da se ponovo prepoznaju uređaji posetilaca Internet stranice (web site). Na ovaj način, korisnička podešavanja mogu biti sačuvana i nije potrebno svaki put ponovo unositi podatke u postavkama za pretraživanje. Cookies su obično vremenski ograničeni, do 12 meseci.  Cookies prikupljeni sa GfK-domena sensic.net pružaju mogućnost GfK da odredi, da li je korisnik na Internet stranicama (web site) i kojim, video određenu reklamu, kada i koliko često.

Promene uslova

U slučaju izmena Uslova korišćenja ili Politike privatnosti u vezi sa zaštitom podataka o tome ćemo Vas obavestiti. Na taj način ćete uvek znati koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim uslovima ih eventualno prosleđujemo. Ukoliko želimo da prikupljamo druge vrste informacija ili da ih koristimo na drugačiji način prethodno ćemo tražiti Vašu saglasnost. 

Prava i obaveze korisnika Portala

Registracijom na Portalu postajete ispitanik u Panelu, odnosno dobijate mogućnost da koristite MyScan aplikaciju za izveštavanje o kupovinama robe široke potrošnje u domaćinstvima u Srbiji. S vremena na vreme Panel Vas može kontaktirati (e-mail, sms, ili telefonski poziv) kako bi Vam ponudio da učestvujete u istraživanjim (anketama) druge vrste i/ili u cilju prikupljanja dodatnih informacija. U cilju omogućavanja prethodno opisane komunikacije između GfK i ispitanika, Vaš profil na Portalu bi trebao da sadrži ažurirane kontakt podatke.  Vaša odluka da sa nama podelite informacije o kupovinama svoga domaćinstva ili učestvujete u dodatnim istraživanjima je dobrovoljna. Samo Vi odlučujete koliko će međusobna saradnja trajati. Tokom pomenute saradnje GfK ni na koji način neće uticati na Vaše kupovne navike (neće uticati na to koliko kupujete, šta, kada, gde…). Svrha Panel istraživanja je da objektivno sagleda ponašanje potrošača u Srbiji a ne da utiče na formiranje tržišta.

Zaštita podataka o ličnosti

Pre nego što započnete postupak registracije molimo Vas da se detaljno upoznate sa našom Politikom privatnosti koja reguliše vaša prava u domenu zaštite podataka o ličnosti. Neophodno je da date saglasnost  za  obradu  vaših   podataka o ličnosti,  pre  registracije  na  Portal.  Na  ovaj  način  ćete blagovremeno biti upoznati o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo kao i na koji način ih obrađujemo odnosno koristimo. 

Registracija, lozinka i bezbednost

Tokom procesa registracije zamolićemo Vas da na Portalu popunite neophodne informacije za kreiranje naloga. Nakon čega ćete dobiti mail sa potvrdom da je Vaš nalog na Portalu kreiran, korisničko ime i lozinku za pristup ličnom nalogu.  Vi ste odgovorni za bezbednost svog naloga na Portalu. Savetujemo da korisničko ime, lozinku i druge detalje u vezi Portala sačuvate u tajnosti i da ih ne saopštavate drugim licima. Ukoliko posumnjate da je neko neovlašćeno pristupio Vašem nalogu, molimo Vas da nas u najkraćem roku o tome obavestite mail-om (panel.domacinstava@gfk-cps.com) ili nas pozovete (0800 151 151). U slučaju potrebe od Vas možemo zahtevati da dopunite određene informacije. Vi garanutujete da su priložene informacije tačne. Ukoliko bude utvrđeno da su priložene informacije na Portalu nepotpune, netačne ili zastarele Panel zadržava pravo raskida saradnje. Pod raskidom saradnje se podrazumeva da nećete moći da učestvujete u Panelu i da koristite Portal i Aplikaciju. Na Portal se možete registrovati samo jednom. Ukoliko se registrujete više puta to će se smatrati kršenjem uslova saglasnosti i biće povod za prekid saradnje. Panel i Portal zadržavaju pravo da onemogući korišćenje bilo kog korisničkog imena i lozinke ukoliko postoji sumnja da nisu ispoštovane odredbe ovog dokumenta.

Promene na Portalu

Portal je podložan periodičnim promenama vizuelnog identiteta i sadržaja. Ipak, molimo Vas da budete svesni da su neki delovi Portala nepromenljivog sadržaja, i da nismo u obavezi da ih ažuriramo. Takođe, ne garantujemo da se na Portalu ili anketama neće dešavati greške.

Pristupanje Portalu

GfK ne garantuje da će Portal i kompletan sadržaj Portala biti uvek dostupan. Pristup Portalu je dozvoljen na privremenoj osnovi. GfK zadržava pravo da ukine ili promeni kompletan sadržaj Portala bez prethodne najave.  GfK nije odgovoran ukoliko iz bilo kog razloga Portal bude privremeno nedostupan za korisnike. 

Prava intelektualne svojine

GfK je vlasnik svih prava intelektualne svojine u vezi sa Portalom i materijalima objavljenom na njemu. Ova prava su zaštićena zakonima i ugovorima o autorskim pravima.  Možete štampati kopiju i/ili preuzeti delove Portala za Vašu ličnu upotrebu, ali ne smete umnožavati materijal radi dalje distribucije trećim licima. Ukoliko kopirate i/ili preuzimate bilo koji deo Portala u suprotnosti ovde prethodno navedenim uslovima, Portal zadržava pravo prekida saradnje, a Vi, u skladu sa instrukcijama GfK, morate vratiti ili uništiti sve kopije materijala.

Nagrađivanje i pokloni

U meri u kojoj to zakon dozvoljava, možemo se saglasiti da Vas nagradimo za učešće u Panelu ili dodatnim istraživanjima. Vrednost i priroda poklona mogu varirati u zavisnosti od definisanih pravila nagrađivanja u okviru GfK, Panela i važeće zakonske regulative zemlje u kojoj se istraživanje sprovodi. 

Ograničenja odgovornosti

Portal možete koristiti samo dok učestvujete u Panel istraživanju. Prihvatanjem ovih uslova Vi ste se saglasili da Portal nećete koristiti u druge svrhe.  GfK nije odgovoran za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak posla, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike korisnika Portala. GfK ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu uzrokovanu virusom, distribuiranim servisiranjem ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti Vašu opremu, programe, podatke ili drugi vlasnički materijal a uzrokovane korišćenjem Portala ili preuzimanjem bilo kog sadržaja sa Portala i/ili na bilo kojem web mestu povezanom sa Portalom. Portal nije odgovoran za sadržaj Internet stranica povezanih sa Portalom. Takve veze ne smeju se tumačiti kao prihvatanje povezanih Internet stranica, i Portal nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja može proizaći iz Vašeg korištenja.

Virusi

GfK ne garantuje da će Portal biti siguran, bez grešaka ili virusa. Vi ste odgovorni za konfiguriranje Vaše informacione tehnologije, računarskih programa i platforme kako biste pristupili Portalu. Preporučujemo Vam da koristite softvere za zaštitu od virusa.  Portal ne smete zloupotrebiti, čak ni nesvesno, uvođenjem virusa i drugih materijala koji su zlonamerni ili tehnološki štetni. Ne smete neovlašćeno pristupati Portalu, serveru na kojem se nalazi Portal i/ili bilo kojem serveru, računaru ili bazi podataka povezanoj sa Portalom. Ne smete napasti Portal uskraćivanjem usluge ili distribuiranog napada uskraćivanja usluga.  Za sve prekršaje prethodno navedenih odredbi primenjiva je važeća zakonska regulativa zemlje korisnika Portala. Svi prekršaji biće prijavljeni nadležnim državnim organima i institucijama. U pomenutom slučaju kršenja odredbi automatski ćemo Vam uskratiti pristup Portalu i nadležnim državnim organima prosledite sve dostupne podatke o prekršiocu.

Linkovanje, linkovi i resursi treće strane na Portalu

Ne smete postaviti link Portala na bilo koju Internet stranicu, a to znači ni na Vaše privatne Internet stranice. Portal sadrži linkove ka drugim Internet stranicama i resursima koje pružaju treće strane, isključivo za Vašu informaciju. Portal nema kontrolu i odgovornost nad sadržajem tih Internet stranica i/ili resursa.

Dodatna pitanja i tehnička podrška

Ukoliko imate pitanja u vezi uslova korišćenja Portala ili Vam je potrebna tehnička podrška, možete nas kontaktirati na:   broj 0800 151 151 (poziv je besplatan) ili e-mail panel.domacinstava@gfk-cps.com