O GfK

GfK je jedna od najvećih istraživačkih kompanija u Srbiji i jedna od najvećih u svetu. GfK Beograd posluje u Srbiji duže od 20 godina u oblasti marketinga i istraživanja. GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima koji omogućava svojim klijentima da donesu sveobuhvatne odluke u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske nalaze i preporuke, omogućavajući svojim klijentima da unaprede svoju konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača. Više o kompaniji možete naći na www.gfk.com/sr-rs/ .