O Panelu

GfK Panel domaćinstava je kontinurano istraživanje kupovnih navika domaćinstava u Srbiji i više od 20 zemalja u svetu. Koristeći naučni pristup i statističke metode, kompanija GfK agregira podatke prikupljene ovim istraživanjem kako bi objasnila tržište robe široke potrošnje, promene na tržištu i predvidela buduće trendove. Zahvaljujući MyScan aplikaciji koja je razvijena za potrebe Panela domaćinstava, možemo saznati koji se proizvodi kupuju u Srbiji. Takve informacije pomažu velikim kompanijama u donošenju odluka o poboljšanju kvaliteta postojećih proizvoda i uvođenja novih, a sve kako biste Vi kao kupci, bili što zadovoljniji.  Panel domaćinstava je kontinuirano istraživanje koje u Srbiji traje više od 20 godina.

GfK MyScan

Instaliranjem MyScan aplikacije dobijate mogućnost da pratite svoje mesečne troškove na robu široke potrošnje. Ti isti podaci se dalje koriste za analizu potrošnje domaćinstava u Srbiji. Svrha MyScan-a je da prikuplja podatke o kupovini robe široke potrošnje. Zahvaljujući informacijama o Vašim, i kupovinama Vaših ukućana možemo saznati koji se proizvodi kupuju u Srbiji.  GfK ni na koji način neće traziti od Vas da menjate Vaše kupovne navike (neće uticati na to koliko kupujete, šta, kada, gde…). Svrha Panel istraživanja je da objektivno sagleda ponašanje potrošača u Srbiji a ne da utiče na formiranje tržišta.