Panel domácností

Panel domácností pozostáva z reprezentatívnej vzorky domácností (na Slovensku spolupracuje 1500 domácností ) vybraných podľa daných štatistických kritérií.
Tento druh prieskumu predstavuje ucelený systém pravidelného získavania informácií o nákupoch domácností od stáleho okruhu účastníkov za dlhšie časové obdobie.
Panel domácností GfK takto zachytáva aktuálne nákupné správanie spotrebiteľa z rôznych hľadísk, ako napr. z hľadiska jednotlivých druhov výrobkov, značiek, typov balenia, miest nákupov a pod.
Táto spolupráca spočíva v zaznamenávaní bežných nákupov vybraných domácností (všetkých druhov potravín, drogérie, textilu, liekov, vitamínov a tlače) prostredníctvom čítačky EAN-kódov (skenera).
Tento druh prieskumu sa realizuje takmer vo všetkých krajinách Európy. Čo Vám za spoluprácu ponúkame? 
  1. účasť na medzinárodnom prieskume
  2. možnosť ovplyvniť rozhodovanie významných firiem a inštitúcií tak, aby ich ponuka výrobkov a služieb lepšie zodpovedala Vašim potrebám
  3. príležitosť postupného zbierania bodov, ktoré si môžete vymeniť za cenné výrobky z vernostného katalógu.
  4. V decembri a v júni dostanete od nás, ako pozornosť, poštou malý darček

A ako vyzerá také skenovanie? Pozrite si názorné video!