Panel domácností

Panel domácností pozostáva z reprezentatívnej vzorky domácností. Na Slovensku s nami spolupracuje 3 000 domácností. Sú vyberané podľa vopred daných štatistických kritérií, a to tak, aby spolu vytvárali podobnú skladbu domácností z akých je zložená Slovenská republika. Tým pádom každá domácnosť Panelu so svojimi členmi reprezentuje celú skupinu jej podobných domácností.

Domácnosti nám dlhodobo poskytujú informácie o svojich nákupoch a umožňujú nám tak sledovať svoje spotrebiteľské správanie, jeho vývoj a zmeny.

Čo sledujeme

  • Potraviny a nápoje
  • Drogériu a kozmetiku
  • Potreby pre domácich miláčikov (krmivo, podstielky, kozmetiku a pod.)
  • Tlač (zahŕňajúcu iba noviny a časopisy)
  • Lieky (aj tie na predpis)

Aké sú spôsoby spolupráce

Na výber ponúkame dva spôsoby spolupráce s nami. Možnosť výberu nájdete pri registrácii.

  • Bezplatným zapožičaním skenovacieho zariadenia - skenera.
  • Bezplatným stiahnutím našej aplikácie MyScan - do mobilu.

Po registrácii sa s Vami telefonicky spojí náš pracovník. Prácu so skenerom/aplikáciou Vám priblíži názorné video a bližšie informácie nájdete v menu „Otázky a odpovede“.

Kto využíva naše údaje z prieskumu

Dáta z prieskumu sú poskytované tretím stranám podľa ich požiadaviek. Poskytujeme iba výsledky celkového prieskumu (v žiadnom prípade neposkytujeme informácie o jednotlivých účastníkoch nášho Panelu, viď Pravidlá ochrany osobných údajov). Takto získané údaje používajú slovenské a medzinárodné spoločnosti, štát alebo média.

Prieskum

Tento druh prieskumu predstavuje ucelený systém pravidelného získavania informácií o nákupoch domácností od stáleho okruhu účastníkov za dlhšie časové obdobie.

Panel domácností GfK týmto spôsobom zachytáva aktuálne nákupné správanie spotrebiteľa z rôznych hľadísk, ako napr. z hľadiska jednotlivých druhov výrobkov, značiek, typov balenia, miest nákupov a pod.

Metóda

Pri výbere jednotlivých domácnosti vychádzame zo všetkých domácností v Slovenskej republike (približne 3 milióny) a z ich zloženia. Údaje sú úmerne zmenšené na reprezentatívnu vzorku približne 3 000 domácností. Vďaka pozornému výberu jednotlivých domácností sme tak schopní robiť závery o nákupnom správaní všetkých domácností v Slovenskej republike.

O Consumer Panel GfK

Spoločnosť Consumer Panel GfK patrí medzi svetovú špičku v oblasti prieskumu trhu v celosvetovom meradle. Svoje ústredie má v Norimbergu a pobočky takmer vo všetkých európskych krajinách.

GfK Slovakia bola založená 1.1.1991. Svoje poznatky a informácie z oblasti prieskumu trhu poskytuje domácim i zahraničným spoločnostiam nepretržite už 30 rokov. Ak sa chcete dozvedieť viac o Consumer Panel GfK a jej prieskumných aktivitách, navštívte webové stránky https://www.gfk-cps.com/.